Tarieven

Intakegesprek 50 min. : 55 euro

Consult beeldende vaktherapie a 60 min.: 65 euro 
Tussentijds gesprek/ evaluatiegesprek: 65 euro 
Schriftelijk tussen- of eindverslag: 70 euro
Telefonische evaluatie: 15 euro per 15 min.

Vergoedingen

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (geheel of gedeeltelijk) de kosten. Informeer echter altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of ze vergoeden en in welke mate.

 

Voor meer informatie vergoedingen 2017:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

 

Vergoeding vaktherapie werkgever

Werkgevers vergoeden behandeling in het kader van PSA (psycho-sociale arbeidsdruk). Je kunt dit overleggen met je werkgever bij de indicaties; overspannenheid, werkstress, burn-out, gepest worden op het werk, behoefte aan coaching, etc.

 

Vergoeding vaktherapie DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V.Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-Vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Voorheen werd dit de verlengde arm-constructie genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie, beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut, beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

 

Vergoeding vaktherapie jeugdzorg

Indien een gemeente vaktherapie niet heeft ingekocht als jeugdzorg in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat ouder/verzorger bij de gemeente van hun woonplaats een PGB aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie indiceren als behandeling.

Het ministerie VWS, directie Jeugd, schrijft in een brief aan een collega-gz-vaktherapeut het volgende:  Als een huisarts verwijst naar een specifieke vorm van jeugdhulp, dan dient de gemeente in principe te betalen voor de noodzakelijke jeugdhulp. Lees de volledige brief Ministerie van WVS, directie Jeugd.

 

CONTACT

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJK EVENBEELDIG - INGRID FARNHOLT

 

DESIGN BY DUTCH-CREATORS.COM  |  2015

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen