De werkwijze

De school kan ouders wijzen op de hulp via beeldende therapie.

Het kan ook zo zijn dat ouders hier zelf mee komen. Dan is het belangrijk dat de school hier ook achter staat.

 

Er wordt altijd gestart met een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek met ouders.

Wanneer besloten wordt om Praktijk Evenbeeldig in te schakelen dan ontvangen zowel ouders als school intakeformulieren. Er zal dan zo spoedig mogelijk een intakegesprek gepland worden waar, als het wenselijk is, ook de leerkracht en intern begeleider bij zijn.

 

Vervolgens wordt gestart met de observatie en behandeling.  Het kind krijgt over het algemeen zo’n 8 tot 12 sessies beeldende therapie van één uur. Dit kan wekelijks zijn maar naar verloop van de tijd komt er vaak wat meer ruimte tussen.

 

Tussentijds en aan het eind van de behandeling zijn er evaluatiemomenten, zodat de voortgang besproken kan worden. Ouders en school ontvangen hiervan ook een verslag. Gekeken en afgesproken wordt wat ouders én school kunnen doen om het kind te ondersteunen in zijn of haar proces.

 

Mocht het nodig zijn dan kan de therapie verlengd worden.

 

CONTACT

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJK EVENBEELDIG - INGRID FARNHOLT

DESIGN BY DUTCH-CREATORS.COM  |  2015

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen